Què oferim

El treball del Pla del Tritó inclou tres eixos bàsics: la prevenció, el tractament i la inserció. La voluntat del Tritó és de posar a l’abast dels ciutadans i ciutadanes eines i recursos que permetin treballar conjuntament en aquesta línea i que els serveixi d’acompanyament en les fases de tractament i/o inserció.