Substàncies

Una droga és una substància que un cop introduïda a l’organisme pot alterar o modificar temporalment el Sistema Nerviós de la persona, podent generar dependència física i/o psicològica. Així doncs, hem de diferenciar les addiccions a substàncies, ja siguin legals o no, de les addiccions comportamentals.

Al llarg de la història les drogues s’han utilitzat amb diferents finalitats (des d’un ús mèdic com els fàrmacs, fins a un ús recreatiu com l’alcohol), i la seva regulació/legislació ha variat també en funció del moment sociohistòric i el context.

Les drogues es classifiquen segons l’efecte que tenen sobre el Sistema Nerviós Central (SNC):

  • Substàncies depressores del SNC.
  • Substàncies estimulants.
  • Al·lucinògens. Produeixen estats de consciència alterada, amb canvis en la percepció de la persona (LSD, drogues de síntesi, etc.).

Aquí us deixem una taula resum elaborada pel Canal de Salut sobre Drogues de la Generalitat de Catalunya, on trobareu informació detallada de les principals substàncies, els seus efectes sobre el SNC i els riscos per a la salut.

Taula de substàncies