Tallers preventius sobre drogues legals i no legals

Finalitats dels tallers:

  • Aportar informació sobre les substàncies psicoactives tractades i els riscs associats al seu consum.
  • Treballar l’actitud preventiva que faciliti i potenciï estratègies i respostes per a una presa de decisions crítica, autònoma i responsable.
  • Reduir els danys associats al consum de drogues, respectant la llibertat d’elecció de les persones i convidant a la reflexió.

Tenint en compte els objectius dels tallers, la metodologia hauria de ser adaptable al grup que ens trobem davant.

Cada sessió es pot dividir en tres blocs diferenciats:

  1. Una primera part de motivació i d’aproximació als coneixements del grup.
  2. Una segona part del treball en petits grups.
  3. Una tercera part de posta en comú.

També es pot treballar directament amb tot el grup des de l’inici o fer servir alguna dinàmica grupal per trencar el gel (passar la pilota o el micròfon, etc).

Important, també, treballar les actituds relacionades amb el consum de substàncies: pressió de grup, assertivitat, comportaments de risc, etc.