Tallers emocionals per la prevenció

Objectius:

  • Reconeixement de les 4 emocions bàsiques (alegria, por, tristesa i ràbia).
  • Aprendre els tres passos a seguir per afavorir a les emocions vers el benestar: recòneixer, sentir-les i gestionar-les de la manera més favorable.
  • Facilitar una visió global i integradora de la persona per tal de desenvolupar unes actituds favorables cap a un mateix i els altres (respecte, tolerància, igualtat, espai, aprenentatge compartit, aprendre a cuidar-se).
  • Afavorir la consciència dels nostres límits i de com ens posicionem davant del “no”.Reconèixer si ens costa més demanar o dir que no, la importància de saber dir NO quan cal.
  • Afavorir la consciència respecte com ens posicionem davant l’autoritat (mestres, pares, caps,…) i com els sentim: els sentim propers, allunyats, indiferents…

(Comprenem a l’altre? Com creus que es sent ell/a? Comprens la seva posició?.)

Metodologia:

Partint del punt de vista que tota opinió, coneixement és vàlid, és a dir, que el jove porta un bagatge també d’experiències i coneixements previs; totes les sessions dels tallers s’han caracteritzat per una metodologia pràctica i vivencial, afavorint un ambient de proximitat i relaxació per tal que el jove es pugui sentir suficientment a gust per parlar i desenvolupar les diferents dinàmiques.De la mateixa manera, també tenim en compte de respectar la vivència de cadascú durant el taller i per tant no forçar a parlar o implicar-se en segons quina activitat en el cas que el jove prefereixi estar-se’n.

Durada i materials:

Aquests tallers van dirigits a joves de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat. Cada taller dura 4 hores (2 sessions de dos dies de dues hores cada un), però ens adaptem a la demanda del centre.