Taller de pantalles

Objectius:

  • Debatre els aspectes positius i negatius de la relació que establim amb les pantalles: aïllament, individualitat, passivitat, fantasia, addicció, exclusió, control, consumisme, imatge, etc.
  • Destacar la importància i rescatar de l’oblit els cinc sentits amb els que ens relacionem amb l’entorn
  • Desenvolupar l’empatia i escolta activa com a punt clau per a una bona comunicació, realista i satisfactòria
  • Valorar altres activitats lúdiques i de comunicació cara a cara
  • Promoure l’ús racional i no problemàtic de les TIC

Metodologia:

Alumnes: taller vivencial i participatiu en el que es reflexiona sobre l’ús quotidià de les pantalles.

Dinàmiques de grup participatives:

  • Roda inicial
  • Partit de tenis: debat entre alumnes a partir de preguntes concretes
  • Reflexió final
  • Roda final

Intervenció principalment en els següents aspectes: sedentarisme, individualisme, dificultats de relació, manca d’activitat física i solitud.

Durada: 1 hora