Grup de suport per a persones amb addiccions

Aquesta activitat va destinada a persones que presenten problemes d’addiccions i les quals mostren interès en resoldre la problemàtica ja sigui a través d’adquirir més comprensió i consciència, com a la vegada poder formar part d’un grup en el qual el suport i compromís conjunt afavoreixi el treball preventiu, educatiu i terapèutic vers el consum i l’actitud addictiva.

El barem de selecció per formar part del grup de suport consta dels diferents criteris:

  • tenir consciència del problema addictiu
  • estar realitzant o haver realitzat algun tractament de deshabituació
  • tenir consums puntuals dels quals se’n manifesta la falta de control
  • haver tingut alguna recaiguda i estar voluntàriament amb fase recuperació personal
  • ser major de 18 anys

Objectiu

Oferir un espai de suport educatiu i terapèutic el qual potenciï i reforci les actituds i comportaments preventius davant les conductes de risc, apostant així per una present i futura millora personal pel que fa a la qualitat de vida i en benefici al seu entorn familiar, professional i social.

Per a més informació i inscripcions

Telèfons 93 864 12 12 (ext 8017) / 626096267   eltrito@santceloni.cat