Grup de suport per a joves consumidors de cànnabis

Destinataris

Aquesta activitat va destinada a joves que presenten problemes relacionats amb el consum i les quals mostren interès en resoldre la problemàtica ja sigui a través d’adquirir més comprensió i consciència, com a la vegada poder formar part d’un grup en el qual el suport i compromís conjunt afavoreixi el treball preventiu, educatiu i terapèutic vers el consum i l’actitud addictiva.

El barem de selecció per formar part del grup de suport consta dels diferents criteris:

  • tenir consciència del problema addictiu
  • voluntarietat i compromís per pertànyer i assistir al grup
  • que els pares estiguin assabentat de la participació dels seus fills menors al grup.

Objectiu

Oferir un espai de suport educatiu i terapèutic el qual potenciï i reforci les actituds i comportaments preventius davant les conductes de risc, apostant així per una present i futura millora personal pel que fa a la qualitat de vida i en benefici al seu entorn familiar, educatiu i social.